เครื่องมือทุ่นแรง สำหรับ Responsive Web design

จากครั้งที่แล้วได้เสนอ Intro to Responsive web design วันนี้มาลองดูเครื่องมือกันบ้าง

Framework

เหมาะสำหรับคนมีพื้นฐานนิดหน่อยนะครับ ใช้ framework จะไปได้เร็ว เพราะถ้าเขียนแบบธรรมดามาก่อน แล้วมาใช้ framework แล้วจะรู้ว่ามันช่วยเราได้อย่างไร ทั้งในเรื่องเวลา ประสิทธิภาพ

Skeleton

Gridless

Media queries Template

บางครั้ง framework ก็ไม่ตอบโจทย์ อันนี้เอาไว้อ้างอิง ว่า device ต่างๆ มีการกำหนด media queries ไว้อย่างไรบ้าง

Hardboiled CSS3 Media Queries

Fluid-images

สำหรับทำให้รูปภาพย่อขยายได้

Ethan Marcotte’s Fluid-images

ถ้ามีตัวอื่นที่น่าสนใจก็บอกกันบ้างนะครับ :D

Related posts:

  1. Intro to Responsive web design
  2. Web designer’s Checklist : CSS3 and HTML5
  3. WordPress theme option framework
  4. Browser Specific Hacks
  5. Demographic ของ Social Network
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply