เครื่องมือทุ่นแรง สำหรับ Responsive Web design

เครื่องมือทุ่นแรง สำหรับ Responsive web design

Intro to Responsive web design

การทำเว็บสมัยนี้นอกจากจะต้องทำให้แสดงผลให้เหมือนกันในทุกๆ browser(cross browser) แล้ว สิ่งที่ต้องคิดอีกอันหนึ่งก็คือ “อุปกรณ์” ที่ใช้ในการเข้าเว็บ เนื่องจากจะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคใช้ มือถือ และ Tablet ต่างๆ นอกจาก PC ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมีการออกแบบให้เว็บสามารถแสดงผลในหลายๆ ขนาดของ browser โดยการใช้ “CSS media queries”