Browser Specific Hacks

Browser Specific Hacks เมื่อเขียน css แล้ว บาง browser โดยเฉพาะ IE6,7 แสดงผลไม่เหมือน broswer อื่นๆ เลยต้อง hack

วิธีสร้าง xhtml/css จาก PSD

การทำเว็บด้วย CSS โดยไม่เข้าใจและเห็นภาพรวมของเว็บอาจจะทำให้เราทำงานมากขึ้น เนื่องจากเรื่อง xhtml validation, cross browsing อีกทั้ง ถ้าโค้ด css ไม่ดีแล้ว อาจจะทำให้โหลดช้าพอๆ กับ table อีกด้วย บทความนี้ได้บอกถึงภาพรวมของการทำเว็บจาก หน้า design ครับ