ตามล่าหาฟอนท์ด้วย WhatTheFont

WhatTheFont เป็นบริการของเว็บ myfont.com ที่สามารถวิเคราะห์ชนิดและชื่อฟอนท์จากรูปภาพ