สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Docs

โดยปกติถ้าจะทำแบบสอบถามออนไลน์คงนะนึกถึงบริการอย่าง SurveyMonkey, LimeService หรือ polldaddy.com ซึ่งเป็นบริการชนิด Freemium (ให้ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานพื้นฐาน แต่จะมีค่าใช้จ่ายถ้าต้องการฟีเจอร์ที่มากขึ้น) เราจะไม่สามารถ export ข้อมูลออกมาได้ หรือต้องจ่ายเงินเพิ่มถ้าต้องการเพิ่มคำถามให้มากขึ้น