เป็นเจ้าของโดเมนเทพด้วย Localized Domain

Localized Domain คือการให้บริการชื่อโดเมนตามเขตท้องที่ ซึ่งทาง Root Orange ได้ให้ทุกคนสามารถเป็นเช่า Premier Domain